Medzinárodné arktické fórum „Arktída: územie dialógu“ 2021

Event / National

Podľa nariadenia vlády Ruskej federácie „Arktída: územie dialógu“, 6. medzinárodné arktické fórum sa bude konať v Petrohrade v roku 2021. Fórum bude organizovať Nadácia Roscongress.

Medzinárodné arktické fórum bude slúžiť ako kľúčová platforma na diskusiu o relevantných otázkach sociálno-ekonomického rozvoja arktických území a na vypracovanie viacúrovňových a mnohostranných mechanizmov spoločného uvoľnenia a efektívneho rozvoja obrovského potenciálu zdrojov.

Informácie: Medzinárodné arktické fórum 2019 zhromaždilo viac ako 3600 účastníkov z 52 krajín. Najreprezentatívnejšie delegácie boli z Číny, Nórska, Fínska, Švédska, USA, Dánska, Islandu, Kanady a Japonska. Na fóre bolo podpísaných 45 dohôd v celkovej výške 69,8 miliardy rubľov (vrátane dohôd, ktorých peňažná čiastka nie je obchodným tajomstvom).

Najbližšie eventy