Vážime si súkromie našich klientov,
naše zmluvné záväzky a naše dobré meno.

Preto tu žiadne logá ani konkrétne názvy nenájdete, ale o fakty sa radi podelíme:

  • Na trhu pôsobíme od roku 2014 a dnes máme pevné portfólio zákazníkov
  • Realizovali sme vyše 380 kontraktov pre vyše 40 rôznych klientov
  • Odhadovaná hodnota objemu realizovaných kontraktov je rádovo v jednotkách mil. USD