Roscongress

Roscongress Foundation je nezisková organizácia založená na základe rozhodnutia Vladimíra Putina, prezidenta Ruskej federácie. Jej fundamentálnou a jedinou aktivitou je usporadúvanie medzinárodných obchodných, športových a kultúrnych udalostí na najvyššej úrovni s účasťou špičkových spoločností a odborníkov z danej sféry.

Organziácia bola založená v roku 2007 s cieľom zdôraznenia rastu a potenciálu ruskej ekonomiky, propagáciou národných záujmov a posilňovania obrazu moderného Ruska vo svete. Ďalšou z rolí Roscongressu je objektívne hodnotiť, analyzovať a diskutovať záležitosti ruskej a svetovej ekonomickej agendy. Taktiež ponúka administratívne služby, poskytuje podporu obchodným projektom a ponúka lákavé investičné príležitosti. V neposlednom rade vytvára priestor a podporu pre rôzne sociálne podniky a charitatívne iniciatívy.

Asari je výhradný, zmluvný parter Roscongressu pre oblasť Európskej únie.

Roscongress každý rok hostí účastníkov z 208 krajín a území, s viac než 15 tis. zástupcami médií pracujúcimi priamo v jeho pobočkách. Pridanou hodnotou Roscongressu sú analytické a odborné expertízy vypracované viac než 5000 spolupracovníkmi pracujúcimi v Rusku ale aj mimo územia Ruskej federácie. Pre informáciu, Roscongress pracuje v úzkej spolupráci so 155 rôznymi ekonomickými partnermi - priemyselné a podnikateľské únie, finančné a obchodné asociácie zo 75 krajín z celého sveta.

Asari, ako výhradný partner Roscongressu pre územie Európskej únie, vám dokáže otvoriť dvere a sprevádzať vás svetom lákavých príležitostí pre podnikanie v Ruskej federácii.