Partnerstvo a investície v štátnych PPP projektoch

Pojem verejno-súkromné partnerstvá (PPP projekty) pochádza z anglického výrazu public–private partnership. PPP projektami sa rozumejú projekty, ktorých cieľom je zabezpečenie verejných služieb alebo verejnej infraštruktúry. Pri PPP projektoch je rozdiel v tom, že sa obstaráva koncesionár, ktorý pripraví finálnu projektovú dokumentáciu, projekt postaví, zafinancuje a počas dlhého obdobia (napr. 30 rokov) projekt prevádzkuje a investuje do jeho údržby tak, aby ho odovzdal po skončení koncesie štátu v dobrom stave.

Štátne PPP projekty sú garantovanou dlhodobou investíciou.

Vďaka našim dlhodobým a dobrým skúsenostiam s projektami, kde je účastníkom priamo štát alebo verejná správa, vám vieme ponúknuť poradenstvo a pomoc aj pri realizácii tohto typu obchodov. Pred samotným vstupom do takéhoto typu obchodu je potrebné si uvedomiť, že sa mnohokrát jedná o beh na dlhšiu trať s vyššími vstupnými investíciami na začiatok.

Radi sa staneme vašim partnerom pri obchodovaní priamo s verejnou správou Ruskej federácie aj na základe niekoľkých desiatok úspešne ukončených resp. fungujúcich projektov, ktoré sme pripravili a úspešne zmenežovali.