Prevádzkovateľom webovej stránky asari.sk je:

ASARI s.r.o.

Záhradná 8
080 01 Prešov
Slovensko

IČO: 46 799 095
IČ DPH: SK2023587346

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti ASARI s.r.o. https://www.asari.sk (ďalej len "ASARI") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti AM RESORT. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. ASARI zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

ASARI si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti ASARI alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou ASARI. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti ASARI.