Ruské investičné fórum 2022

Event / National

Ruské investičné fórum - je tradičnou platformou na prezentáciu ruského investičného a ekonomického potenciálu. Fórum sa koná za účasti predsedu vlády Ruskej federácie.

„Toto je platforma nielen na diskusiu o aktuálnych problémoch sociálno -ekonomického rozvoja Ruska, ale aj na dosiahnutie dôležitých dohôd a podpisu vzájomne výhodných zmlúv. Štátni úradníci, podnikateľská sféra a poprední odborníci spoločne hľadajú riešenia hlavných problémov, s ktorými sa Rusko dnes stretáva. Ktokoľvek sa môže podeliť o svoje názory na súčasnú situáciu a ponúknuť svoje riešenia a konkrétne návrhy." - Dmitrij Medvedev, predseda vlády Ruskej federácie (vo funkcii od 8. mája 2012 do 15. januára 2020).

Najbližšie eventy