Východné ekonomické fórum 2021

Event / National

Východné ekonomické fórum bolo zriadené dekrétom prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina 19. mája 2015 s cieľom podporiť hospodársky rozvoj Ďalekého východu Ruska a rozšíriť medzinárodnú spoluprácu v ázijsko-tichomorskom regióne. V súlade s vyhláškou sa Východné ekonomické fórum každoročne koná vo Vladivostoku.

Oficiálna webová stránka fóra - forumvostok.ru/en/

Udalosti vo fóre sa tradične konali vo forme panelových stretnutí, okrúhlych stolov, televíznych diskusií, pracovných raňajok a obchodných dialógov venovaných vzťahom Ruska s rôznymi krajinami. Obchodný program Fórum zahŕňa množstvo obchodných dialógov s poprednými partnerskými krajinami ázijsko-tichomorského regiónu a s ASEAN, kľúčovou integračnou organizáciou spájajúcou dynamicky sa rozvíjajúce krajiny v juhovýchodnej Ázii.

Najbližšie eventy