dnes je Štvrtok, 5 August 2021

ZobrazitcalculatorVypočítajte si svoju

úsporu betónu

  O nás

  Spoločnosť ASARI s.r.o. so sídlom v Prešove sa zaoberá výrobou a predajom úspornej betónovej tvárnice na východnom Slovensku. Výrobná prevádzka a predaj úsporných tvárnic sa nachádza v obci Veľký Šariš. Produkcia je distribuovaná do predajní so stavebným materiálom v prešovskom a košickom kraji.

  Aktuality

  17. januára 2014


  V súlade ustanovením § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ predložených do verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom ASARI s.r.o., Záhradná 8, 080 01 Prešov(ďalej len „verejný obstarávateľ“) na obstaranie nadlimitnej zákazky „Technológia na výrobu betónových tvárnic a dlažieb“ sa bude konať na adrese Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava dňa 17.01.2014 o 10:00 hod. miestneho času.


  Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ bude v súlade s § 43 ods. 3 zákona neverejné.

  2. decembra 2013


  Spoločnosť ASARI s.r.o. vyhlasuje dňa 02.12.2013 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Technológia na výrobu betónových tvárnic a dlažieb“. Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente:


  Verejná súťaž - súťažné podklady(.pdf)


  Realizované stavby z úsporných tvárnic - výber

  obrázok
  obrázok
  obrázok
  obrázok